Warszawa
796-915-628
kontakt@animaliaszkolenia.pl

Typy temperamentu u koni

Temperament jest najbardziej stabilną, utrzymującą się w ciągu całego życia cechą, niepodlegającą większym zmianom w ciągu życia zwierzęcia. Określa specyficzne cechy interieru zwierzęcia, w tym miedzy innymi zdolność do pracy. Dlatego we współczesnym treningu koni powinno odejść się od szablonów i należy uwzględniać indywidualne cechy konia.

Charakterystyka zachowań koni w zależności od typu temperamentu:

  • Sangwinik – typ silny, ruchliwy, zrównoważony. Konie zachowują się spokojnie i są opanowane, nie płoszą się, łatwo przyzwyczajają się do pracy z człowiekiem. Dobrze znoszą zmiany otoczenia i żywienia. Szybko się uczą.
  • Flegmatyk – typ silny, wolny, zrównoważony. Typ koni u których wolno tworzą się odruchy warunkowe, to zwierzęcy konserwatyści – dobrze ‘wyszkolonego’ konia trudno zepsuć, a źle ‘wyszkolonego’ trudno naprawić. W nowych sytuacjach, otoczeniach mogą się zatrzymywać, rzucać, kopać, są pobudzone, płoszą się na widok krzaczka czy cieni – przez to często mylnie uważa się je za konie trudne, ostre. Wszelkie zmiany w obchodzenia się z końmi, treningu, żywienia powinny zachodzić stopniowo i ostrożnie. W przeciwnym wypadku konie te mogą stać się przygnębione, smutne, co może w konsekwencji doprowadzić do nerwic i urazów psychicznych.
  • Choleryk – typ silny, niezrównoważony. U tych koni procesy pobudzenia znacząco dominują nad procesami hamowania. Są pobudzone niemal cały czas, w boksie, przy jedzeniu, przy czyszczeniu, mają tendencję do ponoszenia, niepokoją się w nowych sytuacjach. Często wyrywają się, stawiają na swoim, z czasem są doskonale świadome swojej siły. Uspokaja je monotonna codzienność i prawidłowa dla nich praca.
  • Melancholik – typ o słabych procesach nerwowych. Konie te są strachliwe, niestabilne, trudne w obsłudze, długo przyzwyczajają się do nowych sytuacji, a z trudem powstałe odruchy warunkowe są nietrwałe. Bywają niebezpieczne i nieprzewidywalne. Silne żądanie człowieka, wywołuje u nich pasywno-obronną reakcję, broniąc się będą kopać, gryźć, wyrywać się i ponosić. Konie tylko dla stabilnych emocjonalnie ludzi.

Zapraszamy również na nasze szkolenia!